THIẾT BỊ THI CÔNG
Kinh nghiệm và hiểu biết sâu về kỹ năng sử dụng nhiều loại thiết bị chuyên ngành là thước đo tính chuyên nghiệp của nhà thầu thi công. Công ty Adpotech đã đầu tư các thiết bị kiểm tra, thiết bị thi công tiên tiến nhất cho từng ứng dụng sản phẩm cụ thể. Đây chính là sự cam kết cụ thể của Adpotech với khách hàng với tư cách nhà thầu thi công chuyên nghiệp.
 
 
Khách hàng
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Phone: +84 24 3311 9860 | Fax: +84 24 3311 9865 |
Email: infor@adpotech.vn  
Fanpage :  Thi Công Sơn Công Nghiệp/Sơn Phủ Sàn Nhà xưởng Công Nghiệp
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kmmmUX4poG4&feature=youtu.be
 
HOTLINE: 0903 216 246 
© Copyright 2013, All right reserved. wesite by Good Design