DỊCH VỤ THI CÔNG
 Công ty Adpotech thực hiện các dự án nhỏ từ 25 m2 đến các dự án lớn với 100,000 m2. Sự linh hoạt cho phép chúng tôi thi công với nhiều dự án với quy mô khác nhau tại nhiều địa điểm. Các kỹ sư Adpotech sẽ luôn có mặt tại hiện trường hoặc kiểm tra hàng ngày theo yêu cầu. Các nguồn lực được tổ chức phụ thuộc vào quy mô và tiến độ thực tế của các dự án.
 
 
Khách hàng
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Phone: +84 24 3311 9860 | Fax: +84 24 3311 9865 |
Email: infor@adpotech.vn  
Fanpage :  Thi Công Sơn Công Nghiệp/Sơn Phủ Sàn Nhà xưởng Công Nghiệp
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kmmmUX4poG4&feature=youtu.be
 
HOTLINE: 0903 216 246 
© Copyright 2013, All right reserved. wesite by Good Design